・         Akita Fine Artists Association       2017.11.15update

■ Akita Fine Artists Association exhibition2017 ■
(oil painting・print art・sculpture)
■61th exhibition 2017■2017.11.8〜12(10:00ー17:00) ■Akita Museum of Art


●painting works1


Akiyama Mitsuo
Aso Makiko
Arakawa koichi
Ando Hiroshi・

Ishiguro Atsuko
Ishizuka Non
Ishizuka Yosaku
Ishiyama Ryoichi

Ito Sanae

Ito Takashi
Ito Yasuo
Ito Yoichiro

Ito Yoshito・
Imai Koichi
Iwaya Teruko
Urashima Seietsu
Enoki Eriko
Oosuga Tsutomu
Ootsuka Naoko★
Oohara Masamitsu

Ootomo Keiko

Kashio Nao
Kato Shinichi
Kawamura Akira


●painting works2

Kiyama Kei
Kyo Fusako★
Kimura Katsumi
Kudo Kazuo
Kudo Eibin 
Kotanagi Noriko

Kodama Ritsuko
Kobayashi Minoru
Saito Akemi
Saito Kyoko
Saito Noboru 

Sasaki Atsuko
Sasaki Shingo
Sasaki Hisataka

Sato Sohei 

Sato Megumi
Shibuya Shigehiro
George Jarvis
Sugano Misao
Sugano Yukie
Suzuki Tsukasa

Suzuki Miyako・
Takahashi Akiko
Taguchi Atsuko
Taguchi Masako
Tamao Keiko 

Tsutsui Yoshiaki
Togashi Koichi
Togashi Hideko
Naito Akira

・ 


●painting works3


Nakamichi Humio

Nagase Izumi
Nishino Mika★
Nitta Chima
Hashimoto Etsuko・
Hatakeyama Hiroshi
Hiraga Tomiko
Fukuda Takwshi

Fujita Kanoko
Fujiwara Aoi
Funaki Akiko
Funaki Koichi
Honjo Eiichi

Matsumura Rokuya
Matsuyama Keiko★
Maruya Megumi
Mitani Ayako 
Mino Toshiyuki
Miyakoshi Ryuichi 
Murakami Ayaru

Morita Keiko Yamagata Hachiro
Yanagisawa Kunko
Yoshida Yasuo

Watanabe Kikuzo・


●sculpture works

Ito Hiromi 
Oomori koji 
Oka kyozo 
Ogasawara Hiroshi
Kasahara Yukio・

Kamata Toshio
Kudo Nao
Habuka Susumu
Koyanagi Chikara
Sato Kazuo 
Sugawara Akiko

Nishimura Hiroe
Minagawa Kazaemon
Minagawa Yoshihiro 
Watanabe Shoji 

■■■


■List of Members
2017

11.15update

■Audition・
exhibitionhall・
ets■


List of prize works

Akita Fine Artists Association prize
Kobayashi Ken・
Encouraging prize
Tatsuwa Keiko・
Kanehira Jorei・
Saigado prize
Sato Yoko・
Saigado prize
Izumi Yasunobu・
Bunendo prize・
Taguchi Akiko・
Oikawabigeido prize・
Saito Eimi・
・・・・・・・・・・・
Prize
Hosaka Masami・
Sasaki Kityoshi・
Sato Kin・
Sato Emi・
Shibata Kuniko・
Horii Seiko・
Narita Tetsuya・
Narita Tetsuya・