Akita Fine Artists Association             

■Akita Fine Artists Association exhibition2017 painting■
No2(oil painting・print art)・Aizawa Noriko・
・ーーー


Arakawa koichi
・Kawazoi no Ie
・F100Aso Makiko
・Noni Asobu
・S100


Ando Hiroshi・koyo・


Ishiguro Atsuko
・Houshun
・F100


Ishiduka Non・Ishizuka Yosaku
・Hikari
・P80Ishiyama Ryoichi
・Secyuu2017-1
・F100


Ito SanaeIto Takashi
・Akitsu Fukeiム2017
・M50


Ito Yasuo・
Isu no Seibutsu・
F30


Ito Yoichiro
・Mizuta no Kisetsu
・F100


Ito YOshito・
・ーーーImai Koichi
・Katsuragawarennrisaku
・F50


Iwaya Teruko
・Tagiru
・57×76cm


Urashima Seietsu
・Iku akimoyo
・S60Enoki Eriko
・Inochi no Yukue
・S100


OosugaTsutomu
・Iro ha Nioedo
・P30Ootsuka Naoko
・Toki no Sou
・F130


Ootomo Keiko
・Yukionna Gene(4)
・S30


Oohara Masamitsu
・Meganebashi(Nagasaki)・F50Kashio Nao・
・ーーー


Kato Shinichi
・Seiten no Choukaisan
・M100


Kawamura Akira
・Kotou
・M50