Akita Fine Artists Association exhibition          

■61th Akita Fine Artists Association exhibition2017 (prize winning works)

List of prize winning works


・Kobayashi Ken
・Ten to chi no aidade
■Akita Fine Artists Association prize


・Izumi Yasunobu
・Akari
■Saigado prize


・Sasaki Kityoshi
・Nihonkai no Fuyugeshiki
・Prize


・Horii Seiko
・Tanhoiza- Jokyoku II
・Prize


・Tatsuwa Keiko
・Bijyutsukan no Fukei II
■Encouraging prize


・Taguchi Akiko
・Watashi no Piero
■Bunendo prize


・Sato Kin
・Hatsuyuki
・Prize


・Narita Tetsuya
・Hako no naka no Onna
・Prize


・Kanehira Jorei
・Jikokuzo・
■Encouraging prize


・Saito Eimi
・Sora
■Oikawabigeido prize


・Sato Emi
・Kocyou no Yume
・Prize


・Narita Tetsuya
・Chicyuu mushi
・Prize


・Sato Yoko
・Asai Yume・
■Saigado prize


・Hosaka Masami
・Shokunin III
・Prize


・Shibata Kuniko
・Kodomo to Koinu
・Prize