Akita Fine Artists Association exhibition          

■Akita Fine Artists Association exhibition201 sculpture■
No1(sculpture)Ito Hiromi◆
・Hyoryu
・500cmw


Oomori koji◆
・Gakushuno-to wo Hikizurinagara・100cm


Oka kyozo◆
・Seisei
・213cmw


Ogasawara Hiroshi◆
・Yuki no Hi
・180cmh


Kasahara Yukio◆
・Taiwa
・50cmh


Kamata Toshio◆
・Uran・Ude no Hito
・50cmh


Kudo Nao◆
・O’sora de Sampo
・300cmh


Sato Kazuo◆
・Koshikakeru Onna
・65cmh


Sugawara Akiko◆
・Tsumugu
・48cmh


Nishimura Hiroe◆
・Giritsu
・70cmh


Habuka Susumu◆
・Fudoumyouou to Kaenkou
・100cmh


Minagawa Kazaemon◆
・Kita no Onna
・140cmh


Minagawa Yoshihiro◆
・Genryuu-Kisshoo-
・112cmh


Watanabe Shoji◆
・Yume sarishi Yakata
・63cmh