Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2017 painting■
No4(oil painting・print art)
Nakamichi Fumio
・Tsuioku
・F100


Nagase Izumi
・Koufuku no Kaseki
・hen30


Nishino Mika
・Doko
・F50


Hatakeyama Hiroshi
・Hoppouaika
・S100


Hiraga Tomiko
・Roma Shinsho2017
・F80


Fukuda Takeshi
・Taete Ikutabi no Aki
・S100


Fujita Kanoko
・Prelude
・F100


Fujiwara Aoi・Funaki Akiko
・Kaze no Sukuri-n
・F100


Funaki Koichi
・Omoide no Buru-
・72.8×103cm


Honjo Eiichi
・Mamonaku Shukko
・P100Matsuyama Keiko
・Aiin I
・F100


Matsumura Rokuya
・Hakuso(Koku)ーM17
・S100


Marutani Megumi
・Chi no Katach(Samukawaegawa)
・F100


Mitani Ayako
・Ruokubaku
・F100


Mino Toshiyuki
・AREAーBaku
・F100


Miyakoshi Ryuichi
・As Time Goes By
・F50


Murakami Ayaru
・Nagi
・P50


Morita Keiko・
Sora no Uta
・F100


Yanagisawa Kunko
・Inori no Oto
・F100


Yamagata Hachiro
・Sando
・P150


Yoshida Yasuo
・Maguma O-shan
・F100Watanabe Fukiko
・Shuuen
・S100