Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2017 painting■
No3(oil painting・print art)




Kimura Katsumi
・Tamatebako玉手箱
・F60



Kiyama Kei
・Toki no Rasen「Inori no Hana」・F80


Kyo Fusako
・017deep-sea
・S100


Kudo Eibin
・Sakisofon no Shoujyo
・F60


Kotanagi Noriko
・Yasei no Kou
・S100


Kodama Ritsuko
・「Mou Kaerouka」
・F100


Saito Akemi
・Sasayaki
・F80


Saito Kyoko
・mode
・F80


Saito Noboru
・Ihoujin
・M50


Sasaki Atsuko
・Ikarosu
・F100


Sasaki Hisataka
・DNAHenshu
・F130


Sato Sohei・
・ーーー


Sato Megumi
・Jikuu(Blue)
・S100


Shibuya Shigehiro
・Nawabari
・S50


Kudo Kazuo
・Cosumosu
・M80


Sugano Misao
・Kutsumonogatari
・S100


Sugano Yukie
・Iro niduヤ17-2
・F80


George Jarvis
・Kousaten
・S60


Suzuki Tsukasa
・Hana no Mori 1706
・P80


Takahashi Akiko
・Taiko no Ashiato ・Usozaki(2017)
・S100


Taguchi Atsuko
・ユ17 SPACE I
・F130


Taguchi Masako
・Kei
・F100


Tamao Keiko
・Boku no Kioku
・S100


Togashi Hideko
・「Matsu」II
・F100


Tsutsui Yoshiaki
・Keburaiヤ17
・F40


Naito Akira
・Wakai Hito
・F100