・         Akita Fine Artists Association       2016.12.5update

■ Akita Fine Artists Association exhibition2016 ■
(oil painting・print art・sculpture)
■60th exhibition 2016■2016.11.23〜28(10:00ー17:00) ■Akita Museum of Art


●painting works1


Akiyama Mitsuo
Aso Makiko
Arakawa koichi
Ando Hiroshi・

Ishiguro Atsuko
Ishizuka Non
Ishizuka Yosaku
Ishiyama Ryoichi

Ito Sanae

Ito Takashi
Ito Yasuo
Ito Yoichiro

Ito Yoshito・
Imai Koichi
Iwaya Teruko
Urashima Seietsu
Enoki Eriko
Oosuga Tsutomu
Oohara Masamitsu

Ootomo Keiko

Kashio Nao
Kato Shinichi
Kawamura Akira


●painting works2

Kiyama Kei
Kimura Katsumi
Kudo Kazuo
Kudo Eibin 
Kotanagi Noriko

Kodama Ritsuko
Kobayashi Minoru
Saito Akemi
Saito Kyoko
Saito Noboru 

Sasaki Atsuko
Sasaki Shingo
Sasaki Hisataka

Sato Sohei 

Sato Megumi
Shibuya Shigehiro
George Jarvis
Sugano Misao
Sugano Yukie
Suzuki Tsukasa

Suzuki Miyako・
Takahashi Akiko
Taguchi Atsuko
Taguchi Masako
Tamao Keiko 

Tsutsui Yoshiaki
Togashi Koichi
Togashi Hideko
Naito Akira

・ 


●painting works3


Nakamichi Humio

Nagase Izumi
Nitta Chima
Hashimoto Etsuko・
Hatakeyama Hiroshi
Hiraga Tomiko
Fukuda Takwshi

Fujita Kanoko
Fujiwara Aoi
Funaki Akiko
Funaki Koichi
Honjo Eiichi

Matsumura Rokuya
Maruya Megumi
Mitani Ayako 
Mino Toshiyuki
Miyakoshi Ryuichi 
Murakami Ayaru

Morita Keiko Yamagata Hachiro
Yanagisawa Kunko
Yoshida Yasuo

Watanabe Kikuzo・


●sculpture works

Ito Hiromi 
Oomori koji 
Oka kyozo 
Ogasawara Hiroshi
Kasahara Yukio・

Kamata Toshio
Kudo Nao
Habuka Susumu
Koyanagi Chikara
Sato Kazuo 
Sugawara Akiko

Nishimura Hiroe
Minagawa Kazaemon
Minagawa Yoshihiro 
Watanabe Shoji 

■■■


■List of Members
2016■
11.●update

Audition・
exhibitionhall・
ets


List of prize works

Matsuyama Keiko・
Sato Yoko・
Narita Tetsuya・
Kobayashi Ken・
Hosaka Masami・
Sasaki Kiyoshi・

Ishiyama Kanetaka・
Izumi Yasunobu・
Endo Reiichi・
Sato Kin・
Shibata Kuniko・
Taguchi Akiko・
Nakano Sadaaki・
Narita Tetsuya・
Nishida Kazuo・
Watanabe Suiko・