Akita Fine Artists Association exhibition          

■60th Akita Fine Artists Association exhibition2016 (prize winning works)

List of prize winning works

Matsuyama Keiko・
Hekiei2016・
■Encouraging prize


Hosaka Masami・
Yomigaeru Kayabuki・
■Bunendo prize


Endo Reiichi・
Hizashi no Machi2・
Prize


Nakano Sadaaki・
Mai Furendo・
Prize


Sato Yoko・
Asai Yume・
■Encouraging prize


Sasaki Kiyoshi・
Heiwa no Inori・
■Oikawabigeido prize


Sato Kin・
Oraho no Ryokan・
Prize


Narita Tetsuya・
Chicyu kara・
Prize


Narita Tetsuya・
Kitayamazaki no Onna・
■Saigado prize


Ishiyama Kanetaka・
Benitsubaki Sanka・
Prize


Shibata Kuniko
Kodamo to Yagi(I)
Prize


Nishida Kazuo・
Bonchi no Aki・
Prize


Kobayashi Ken・
Inochi Kagirinaku・
■Saigado prize


Izumi Yasunobu・
Hashi no aru Fukei(I)・
Prize


Taguchi Akiko・Piero(Kokoro ha Furusato he)・Prize


Watanabe Suiko・
Umi no Seibutsu II・
Prize