Akita Fine Artists Association             

■Akita Fine Artists Association exhibition2016 painting■
No2(oil painting・print art)・相沢紀子・


Akiyama Mitsuo・


Arakawa koichi・
Kawazoi no Ie・
F100


Aso Makiko・
Saruyuku Hitoni・
S100


Ando Hiroshi・


Ishiguro Atsuko・
Koin no Nakade・
F100


Ishizuka Yo・
Morudau yori・


Ishizuka Yosaku・
Haru majika・
F 80


Ishiyama Ryoichi・
Shin2016-1・F100


Ito Sanae・


Ito Takashi・
Kitaura Huukei-2016・
M50


Ito Yasuo・
Yuugure・
F30


Ito Yoichiro・
Mizuta no Kisetsu・
F120


Ito Yoshito・Furenchi Arupusu・30×47cm


Imai Koichi・
Poppinnparari no puu・F40


Imai Koichi・
beyond IX・
F100


Urashima Seietsu・
Tooi hi no Joukei・
S60


Enoki Eriko・
Inochi no Yukue・
S100


OosugaTsutomu・
Silhouette・F50


Ootsuka Naoko・
Akebono・
S100


Ootomo Keiko・
Yukionna Genei(2)・S100


Oohara Masamitsu・
Monmarutoru(Pari)・
F50


Kashio Nao・
VIEW・
M50


Kato Shinichi・Mori no Asa・F100


Kawamura Akira・
Kizashi・
M50