Akita Fine Artists Association              

■Akita Fine Artists Association exhibition2016 painting■
No3(oil painting・print art)
Kimura Katsumi・
Harukae・
F130


Kiyama Kei・Toki no Rasen[arugamamani]・F80


Kyo Fusako・
deep・sea・
S100


Kudo Eibin・
Doremi dori・
F80


Kotanagi Noriko・
Kioku no nakano Joukei・
S100


Kodama Ritsuko・
Faito・Tsuitazo・F100


Saito Akemi・
Ikiru-JureiーII・F80


Saito Kyoko・
mode・
80


Saito Noboru・
Ihoujin・
P50


Sasaki Atsuko・
I care・
F100


Sasaki Hisataka・
Landscape-’16・
F130


Sato Sohei・
Choubou・
F100


Sato Megumi・
Jikuu Blue・
S100


Shibuya Shigehiro・
Kehai・
60×130cm


Kudo Kazuo・
Kosumosu・
変80


Sugano Misao・
Kutsumonogatari・
S100


Sugano Yukie・
Ikei No.13・
F60


George Jarvis・
・・Mae(saisyo no Suumannen)・S60


Suzuki Tsukasa・
Haru wo Kiku1604・P80


Takahashi Akiko・
Taiko no ashiato-Unozaki(2016)・S100


Taguchi Atsuko・
’16 SPACE I・
F130


Taguchi Masako・
Kei・
F50


Tamao Keiko・
Boku no Kioku・
S100


Togashi Hideko・
Kore Watashi no Monoyo・S100


Tsutsui Yoshiaki・
Kataimi’16・
F40


Naito Akira・
Natsu no Nagori・
F100