Akita Fine Artists Association       

■Akita Fine Artists Association exhibition2007 painting■
No3(oil painting・print art)


Kudo Zenichiro Isohama
50F


Kudo Eibin  Zensen・14 sai
60F


Kotanagi noriko Taiyo karano Messege 100S


Kobayashi Minoru Toudai
80F


Saito Noboru Ihoujin’07-4
50P


Sasaki Atsuko Zamuzashi no Kanojo
100F


Sasaki Shingo
Aru Fukei’07
100F


Sasaki Hisataka
Kaze no Navigashion-01 130F・


Sato Kaname Shumatsu
100F


Sato Koso
Somu
100F


Sato Sohei
Ryucho to Wataridori
100F


Sato Megumi
Jiku
130F


Shibuya Shigehiro Inori no Kozu I
100S


George Jarvis Karitas
100F


Sugawara Misao Kutsu monogatari
100S


Suzuki Tsukasa Futari 0707
100S


Suzuki Miyako
Sato koishi
80F


仙北谷征子


Takahashi Isao Inori(Shikaodori)
84×115cm


Takahashi Soji
SCRAP(Mezame)
130F


Taguchi Atsuko ‘07SPACE I
100F


Taguchi Masako
Kita no Uta
100F


Tamao Keiko
Gogo
100S


Tsutsui Yoshiaki ShoKKaku’07
50F


Terui Shigeo
Keyaki namiki
60F


Togashi Koichi
Gouka I
120F


Togashi Hideko 「Anata Daare?」 100S


Naito Akira  Ushiromuki no Kaisa
100F


Nakamichi Humio Wakimotohama
80F


Nagase Izumi
Kan
100F