Akita Fine Artists Association       

■Akita Fine Artists Association exhibition2007 painting■
No2(oil painting・print art)


Aizawa KenichiAihara NorikoAkiyama Mitsuo Shuen
100S


Aso Makiko  5gatsu no kaze
100F


Arakawa akoichi Aruhi no hukei
100F


Ando Hiroshi
Jyu
30F


Igarashi yuko  Nu・ku・mo・ri
130F

Ishiguro Atsuko
Taiwa
100F


石Ishizuka Yo  Kojho no Mai
120×80cm


Ishizuka Yosaku Hamabe no Koya
100S


Ishiyama Ryoichi Midori ga Kieru07-1 130F


Ichikawa Heihachi Natsu no Hitotoki
80F


Ito Daijiro  Sakuhin
60P


Ito Takashi
konoura Kaigan
2007-1 100M


Ito Yasuo  ARCADIA
30F


Ito Yoichiro
Mizuta no Fukei
100F


Ito Yoshito
Shotou
42×30cm


Imai Koichi
Akarui Yoru
100S


Urashima Seietsu Tooi Hi no Jhokei
100F


Enoki Eriko
from far away―Koe 130F


Ootomo Keiko
Idaku
100S


Oohara Masamitsu Isuramu no Onna
50F


Kagabu Kiyoharu Umikaze’07-2
100S


Kashio Naoshi Image’06
91×162cm


Kaneko Yoshitsugu Yoru no Minamo
100F


Kamei Koreko
my Epoku
100F


Kawamura Akira Fukei no Kaseki
50F


Kiyama Kei
Toki no Rasen I
80F


Kimura Katsumi
Sou
100F


Kudo Kazuo