Akita Fine Artists Association exhibition     

■Akita Fine Artists Association exhibition2007 sculpture■
No1(sculpture)


Ito Hiromi  Dasshutsu
160cmh.


Oomori koji  Nyuenshiki
90cmh.


Oka kyozo   Gyoushin II
190cnh.


Ogasawara Hiroshi
Pause
67cmh.


Kamata Toshio
Kita no Pieta 2007 150cmh.


Kasahara Yukio Maioriru Tsuki
40cmh.


Kudo NAo
Sogosa Ogusuka
138cmh.


Koyanagi Chikara

Sato Kazuo
Rafu
110cmh.


Nishimura Hiroe
Sansa-ra 2007
180cmh.


Minagawa Kazaemon Yoibon ni Mau
90cmh.


Minagawa Yoshihiro
Yume no Tsubasa
200cmh.


Rei Miyoko
Sakuhin
90cmh.


Watanabe Shoji
Kouchiku
130cmh.


Watanabe Shunzo
Boshizo
85cmh.