Akita Fine Artists Association       

■Akita Fine Artists Association exhibition2006 painting■
No4(oil painting・print art)

click on a thumbnail. display a big image


Nara Hiroshi
Dredge
100S


Nitta Chima  Wazukana yokan・Sekai ga Heiwa ni 100F


Hashimoto Etsuko Fuyu no hi no Genso
100F


Hatakeyama Hiroshi Hoppo Aika II
100S


Hayata Kanichi Shi no ie no Kiroku
12.5×17.5cm


Fujiwara Non
Kura no Mado 
60F


Funaki Akiko
Wind Screen'06-I
100F


Funaki Koichi Something Blue
50F


Honjo Eiichi  [Ushio]Hosoufu
100F


Matsumura Rokuya Hakuso'06-A
100S


Marutani Megumi Chi・Hokui40°
130F


Mitani Ayako
Yoei
100F


Mino Toshiyuki Shizukanaru koku-05 100F


Murakami Ayaru
Ju
100F


Morita Keiko  Memory-06
60P


Yamagata Hachiro Funadamari
150P


Yamamoto Tadashi Untitled
36×54cm


Yuri Yaichi
Manatsubi no Kaze
50F


Yoneya Yuko
Toudo'06-III
72×53.5cm


Watanabe Kikuzo
Kumo nagareru Hi
130F