Akita Fine Artists Association       

■Akita Fine Artists Association exhibition2006 painting■
No2(oil painting・print art)

click on a thumbnail. display a big image


Aizawa Kenichi
Nagisa Fukei
30F


Aihara Noriko  Haru no Kizashi
80 F


Akiyama Mitsuo Tsutsumarete
130F


Aso Makiko
Saisei
100S


Arakawa akoichi Aruhi no fukei
100 F


Ando Hiroshi
Shushu
102×54cm


Igarashi yuko
Nu ku mo ri
130F


Ishiguro Atsuko
Taiwa
100F


Ishizuka Yo
Hagan issho
78×115cm


Ishizuka Yosaku Akakunatta Daichi 100S


Ishiyama Ryoichi Midori ga kieru2006 100F


Ichikawa Heihachi Gogo no hitotoki
50F


Ito Daijiro  Tobenai Tenshi
30F


Ito Takashi
Kaseki no aru Seibutsu -I 50M


Ito Yasuo  ARCADIA<kobo no gogo>
30F


Ito Yoichiro
Mizuda no koro
100F


Ito Yoshito
5gatsu no sancho
50×35cm


Imai Koichi
Akarui Yoru
100F


Urashima Seietsu Haruiro moyo 100F


Enoki Eriko
From far away-Tsuki futatsu-130F


Ootomo Keiko
Hana kage I
100S


Oohara Masamitsu Islamic no Onna 50F


Kagabu Kiyoharu Fuseki
100S


Kashio Nao
Tooi Hikari
100


Kaneko Yoshitsugu Tsuribiyori
100F


Kamei Koreko Chitei no Uta 100F


Kawamura Akira
Ushi
50F


Kiyama Kei tokino Kazeni notte III 80F


Kimura Katsumi Harukae III
100F


Kudo Kazuo
Aki・Hana
90×53cm