・         Akita Fine Artists Association       2007.2.1update

■ Akita Fine Artists Association exhibition2006 ■
(oil painting・print art・sculpture)
■50th exhibition 2006■2006.11.9〜14(9:00ー16:00) ■Akita Prefectural Museum of Art

click on a keyword. display a list of thumbnail .

  
  
■ Korean Guest Artists ■
Yeun-Kyon-Jo Yomu-Insopu Paku-Chonguku I-Sonjyu I-Chinja 
Kim-Yonchoru Kim-Teyon Kan-Choniru Kim-Pia    


●painting works1

Aizawa Kenichi
Aihara Noriko
Akiyama Mitsuo
Aso Makiko
Arakawa koichi

Ando Hiroshi
Igarashi yuko
Ishiguro Atsuko
Ishizuka Non
Ishizuka Yosaku

Ishiyama Ryoichi
Ichikawa Heihachi
Ito Daijiro
Ito Takashi
Ito Yasuo

Ito Yoichiro
Ito Yoshito
Imai Koichi
Urashima Seietsu
Enoki Eriko

Ootomo Keiko
Oohara Masamitsu
Kagabu Kiyoharu
Kashio Nao
Kaneko Yoshitsugu

Kamei Koreko
Kawamura Akira
Kiyama Kei
Kimura Katsumi
Kudo Kazuo


●painting works2

Kudo Zenichiro
Kudo Eibin 
Kotanagi noriko
Kobayashi Minoru
Saito Noboru 

Sasaki Atsuko
Sasaki Shingo
Sasaki Hisataka
Sato Kaname
Sato Koso 

Sato Sohei 
Sato Megumi
Shibuya Shigehiro
George Jarvis
Sugano Misao

Suzuki Tsukasa
Suzuki Miyako
Senbokuya Seiko
Takahashi Isao
Takahashi Soji

Taguchi Atsuko
Taguchi Masako
Tamao Keiko 
Tsutsui Yoshiaki
Terui Shigeo 

Togashi Koichi
Togashi Hideko
Naito Akira 
Nakamichi Humio
Nagase Izumi


●painting works3

Nara Hiroshi
Nitta Chima
Hashimoto Etsuko
Hatakeyama Hiroshi
Hayata Kanichi

Fujiwara
Funaki Akiko
Funaki Koichi
Honjo Eiichi
Matsumura Rokuya

Marutani Megumi
Mitani Ayako 
Mino Toshiyuki 
Murakami Ayaru
Morita Keiko 

Yamagata Hachiro
Yamamoto Tadashi
Yuri Yaichi
Yoneya Yuko
Watanabe Kikuzo


●sculpture works

Ito Hiromi 
Oomori koji 
Oka kyozo 
Ogasawara Hiroshi
Kasahara Yukio

Kamata Toshio
Koyanagi Chikara
Sato Kazuo 
Nishimura Hiroe
Minagawa Kazaemon

Minagawa Yoshihiro
Rei Miyoko 
Watanabe Shoji 
Watanabe Shunzo

■■■

■List of Members 2006■
12.20update


List of prize works

Suzuki Tsukasa
Yoshida Yasuo
Fujita Kanoko
Kudo Sunao
Kodama Ritsuko

Kobayashi Chiemi
Kusanagi Nozomu
Ookura Masaya
Tsukidate Ikuko
Ishiyama Kanetaka

Fukuda Tsuyopshi
Iwaya Teruko
Watanabe Fukiko
Saito Kyoko
Sakamoto Masako

Shibata Shuichi
Sato Kazuo
Maruyama Sakiko
Fukiya Kaho
Kobayashi Kenta

Sugawara Shokichi