BACK        Akita Fine Artists Association     2006.1.16update

■Akita Fine Artists Association exhibition2005 painting■
No4(oil painting・print art)

click on a thumbnail. display a big image


Nara Hiroshi
Wind ripple
100S


Nitta Chima  Bohemian decanters 100F


Hashimoto Etsuko Hitotoki
100F


Hatakeyama Hiroshi Ariran
100S


Hayata Kanichi Sakuhin 2005
8切り


Fujiwara ---
Saku 
60F


Funaki Akiko
Wind Screen
100F


Funaki Koichi Shutennaki michi no mukoni watashiwa fureta 80M


Honjo Eiichi  [Tide]Shuhho fuin
100F


Matsumura Rokuya SYU-04K
100S


Marutani Megumi Landscape
100F


Mitani Ayako
Chu sora
80F


Mino Toshiyuki Shizukanaru koku-05 100F


Murakami Ayaru
Ju
100S


Morita Keiko  Memory
100S


Yamagata Hachiro Sound of the Tide
130F


Yamamoto Tadashi Untitled
53×38cm


Yuri Yaichi
V no kozo
100F


Yoneya Yuko
Frozen Ground-05
73×54cm


Watanabe Kikuzo Yukiguni haretari
130F