BACK        Akita Fine Artists Association     2006.1.16update

■Akita Fine Artists Association exhibition2005 painting■
No3(oil painting・print art)

click on a thumbnail. display a big image


Kudo Zenichiro Isohama
50F


Kudo Eibin
Study for a bust
50F


Kotanagi noriko Message of the Sun 100S


Kobayashi Minoru Breakwater
80F


Saito Noboru
The Stranger-05-22
50P


Sasaki Atsuko
Dance Macabre
100F


Sasaki Shingo
Aru fukeiユ05
100F


Sasaki Hisataka Chromatic Fantasy-05-2 130F


Sato Kaname
Sound of the Surf
100F


Sato Koso  Symphony
100M


Sato Sohei
Keitai no bunkatsu
100F


Sato Megumi Space-time
130F


Shibuya Shigehiro August Red Moon
100S


George Jarvis
Iris
40F


Sugano Misao
Kutsu monogatari 100F


Suzuki Tsukasa
LIFE 0507T
100S


Suzuki Miyako
Autumn
80F


Senbokuya Seiko
Fusion
130F


Takahashi Isao
Tsugaru 5
80×180cm


Takahashi Soji SCRAP(uzuku hurukizu) 100S


Taguchi Atsuko 05 SPACE
100F


Taguchi Masako
View
100F


Tamao Keiko
Afternoon
130F


Tsutsui Yoshiaki Ishuku05-1
80F


Terui Shigeo Oomatsukawa dam
80F


Togashi Koichi Akanegumo no nagaruru 120F


Togashi Hideko
Toki no nakade
100F


Naito Akira  Kezurareta oka
100F


Nakamichi Fumio Wakimotohama
80F


Nagase Izumi
Mittsu no toki
100S