BACK        Akita Fine Artists Association     2006.1.16update

■Akita Fine Artists Association exhibition2005 painting■
No2(oil painting・print art)

click on a thumbnail. display a big image


Aizawa Kenichi
On the Beach
30F


Aihara Noriko  White Moon
100 F


Akiyama Mitsuo Hana no yoni
100S


Arakawa akoichi Aruhi no fukei
100 F


Ando Hiroshi
Ju
30F


Igarashi yuko
Nu ku mo ri
130F


Ishiguro Atsuko Interlocution
100F


Ishizuka Yo
Kiiro manmen
113×78cm


Ishizuka Yosaku Akakunatta fukei 100S


Ishiyama Ryoichi Saisei no kizashi 130F


Ichikawa Heihachi Self-portrait
60P


Ito Daijiro  Shasen no atelier 100F


Ito Takashi Wasurerareta Machi 2005-IV 100M


Ito Yasuo  ARCADIA<kobo>
30F


Ito Yoichiro
Breath of Spring
100F


Ito Yoshito
Flow
50×35cm


Imai Koichi
Sweet Night
100F


Urashima Seietsu Akiiro no jokei-05 100F


Enoki Eriko
From far away-kodo-130F


Ootsuka Hiroshi Bride 30F(posthumous exhibit)


Ootomo Keiko
Sand Castle
100S


Oohara Masamitsu Sculpture and Colosseo 50F


Kagabu Kiyoharu Short Summer
100F


Kashio Nao  Epidermides
100


Kaneko Yoshitsugu Tsuribiyori
100F


Kamei Koreko Tamayura flower 100F


Kawamura Akira Paysage Fossil
100M


Kiyama Kei tokino Kazeni notteユ05-1 80F


Kimura Katsumi Ahrukae
100F


Kudo Kazuo THE・MOON
100S