BACK        Akita Fine Artists Association exhibition     2005.3.31new

■Akita Fine Artists Association exhibition2004 sculpture■
No2(sculpture)

click on a thumbnail. display a big imagedassyutsu
160cm
FRP
Ito Hiromi


morino asahi
45×30×30cm
gypsum
Kasahara Yukio


sansa-ra
190cm
wood
Nishimura Hiroeyukidokeno harappa
140cm
cement
Oomori koji


ma・riberute
120×20×20cm
wood
Kamata Toshio


kaitakusya
90×34cm
wood
Minagawa Kazaemon


yamabiko
100×30×30cm
styrofoam
Watanabe Shojiseisei・・ren
245×125×73cm
terra cotta・wood
Oka kyozo


yo(A)
50×50×100cm
wood
Koyanagi Chikara


genryuーhahanaru daichino kiokuー
60×110×50cm
terra cotta
Minagawa Yoshihiro


tsunagari
190cm
wood
Watanabe Shunzokodomo×3
40×20×40cm
wood
Ogasawara Hiroshi


morino sei
100cm
gypsum
Sato Kazuo


sakuhin
30cm
mixed media
Rei Miyoko